BGD - Đề thi THPTQG 2017 - Môn Hóa - mã đề 201

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 15:26 23/10/2017 - 15:26 30/12/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 16:56 30/12/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 11

Bảng xếp hạng tạm thời

STT
Người chơi
Điểm
\