BGD - Đề thi THPTQG 2017 - Môn Hóa - mã đề 202

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 17:31 24/10/2017 - 17:31 03/01/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 19:01 03/01/2018
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 4

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\