BGD - Đề thi THPTQG 2017 - Môn Hóa - mã đề 203

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 10:34 25/10/2017 - 10:34 06/01/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 12:04 06/01/2018
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 12

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\