Bộ GDĐT - Đề thi Thử nghiệm môn Vật lí 2017

Đề thử nghiệm môn Vật lí kì thi THPT Quốc Gia 2017
- Đề thi gồm 40 câu
- Thời gian làm bài 50 phút
- Cùng làm bài dưới áp lực thời gian để đánh giá tốt nhất năng lực của mình.

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 18:09 21/01/2017 - 00:00 08/02/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 19:00 21/01/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 154

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\