Chuyên Bắc Ninh - Đề thi thử THPTQG 2018 - Lần 2 - Môn Hóa

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 17:42 28/12/2017 - 17:42 28/12/2018
Công bố đáp án và lời giải lúc: 18:00 28/12/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 75

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\