Đánh giá tổng thể môn Vật Lý - Số 1

Đề kiểm tra tổng thể kiến thức môn Vật lý giúp các bạn phát hiện các chuyên đề còn yếu. Cực kỳ hiệu quả cho việc ôn thi nước rút.

Số câu: 56
Thời gian làm: phút
Thời gian sự kiện: 20:56 13/02/2017 - 20:56 15/07/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:26 13/02/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 31

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\