Đề kiểm tra Sinh học lần 1 - ADN và quá trình nhân đôi ADN

Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm môn Sinh học do cô Nguyễn Kim Anh trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức về ADN và quá trình nhân đôi ADN.

Số câu: 20
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 25/08/2016 - 00:00 26/08/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:30 25/08/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 128

Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm môn Sinh học do cô Nguyễn Kim Anh trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức về ADN và quá trình nhân đôi ADN.

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\