Đề kiểm tra Sinh học lần 2 - Tổng hợp nhân đôi, phiên mã, dịch mã

Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm môn Sinh học do cô Nguyễn Kim Anh trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em kiểm tra kiến thức về quá trình nhân đôi, phiên mã và dịch mã theo hướng đánh giá năng lực.

Số câu: 20
Thời gian làm: 20 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 12/09/2016 - 00:00 13/09/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:15 12/09/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 245

Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm môn Sinh học do cô Nguyễn Kim Anh trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em kiểm tra kiến thức về quá trình nhân đôi, phiên mã và dịch mã theo hướng đánh giá năng lực.

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\