Đề kiểm tra Sinh học lần 4 - Đột biến gen

Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm môn Sinh học nhằm giúp các em kiểm tra kiến thức về biến dị ở cấp phân tử - Đột biến gen.

Số câu: 20
Thời gian làm: 15 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 04/10/2016 - 00:00 05/10/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:05 04/10/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 172

Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm môn Sinh học nhằm giúp các em kiểm tra kiến thức về biến dị ở cấp phân tử - Đột biến gen.

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\