Đề kiểm tra Sinh học lần 5 - Tổng hợp lý thuyết về vật chất di truyền cấp phân tử

Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm môn Sinh học nhằm giúp các em kiểm tra kiến thức tổng hợp lý thuyết về vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.

Số câu: 20
Thời gian làm: 20 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 11/10/2016 - 00:00 12/10/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:02 11/10/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 191

Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm môn Sinh học nhằm giúp các em kiểm tra kiến thức tổng hợp lý thuyết về vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\