Đề Kiểm tra Tiếng Anh lần 3: Verbs and Prepositions (Động từ đi cùng giới từ)

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh do cô Tạ Thanh Hiền trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức về động từ đi cùng giới từ.

Số câu: 40
Thời gian làm: 15 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 31/08/2016 - 00:00 01/09/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:00 31/08/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 305

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\