Đề Kiểm tra Tiếng Anh lần 4 - Liên từ và các mệnh đề trạng ngữ

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh do cô Tạ Thanh Hiền trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức về liên từ và các mệnh đề trạng ngữ.

Số câu: 30
Thời gian làm: 10 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 07/09/2016 - 00:00 08/09/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:00 07/09/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 181

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\