Đề Kiểm tra Tiếng Anh lần 5 - Infinitives, To Infinitives, and Gerunds

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh do cô Tạ Thanh Hiền trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức về động từ nguyên mẫu, động từ nguyên mẫu có "to", và danh động từ.

Số câu: 30
Thời gian làm: 10 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 14/09/2016 - 00:00 15/09/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:05 14/09/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 272

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\