Đề Kiểm tra Tiếng Anh lần 6 - Synonyms, Antonyms to the underlined words

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh do cô Tạ Thanh Hiền trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em luyện tập dạng bài tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với từ cho sẵn.

Số câu: 30
Thời gian làm: 15 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 21/09/2016 - 00:00 22/09/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:05 21/09/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 218

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\