Đề Kiểm tra Tiếng Anh lần 7 - Đảo ngữ

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh do cô Tạ Thanh Hiền trực tiếp biên soạn nhằm giúp các em luyện tập về đảo ngữ.

Số câu: 40
Thời gian làm: 20 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 28/09/2016 - 00:00 29/09/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:00 28/09/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 298

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\