Đề test dao động cơ số 1 - club yêu vật lý

Đề gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí có nội dung trong phần Dao Động Cơ do anh Vũ Ngọc Anh biên soạn.

Số câu: 15
Thời gian làm: 45 phút
Thời gian sự kiện: 21:00 09/06/2016 - 22:30 09/06/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:30 09/06/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 539

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
Thời gian
\