Đề thi THPT QG môn Tiếng Anh năm 2016

Đề thi THPT QG môn Tiếng Anh năm 2016. Chúc các bạn làm bài hiệu quả!

Số câu: 69
Thời gian làm: 75 phút
Thời gian sự kiện: 09:22 04/07/2016 - 09:22 05/07/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 10:52 04/07/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 524

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\