Đề tự luyện môn Hóa Học

Đề thi thử Hóa Học gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm chuẩn theo cấu trúc của đề thi Trung học phổ thông quốc gia.

Số câu: 10
Thời gian làm: 90 phút
Thời gian sự kiện: 06:59 01/01/1970 - 06:59 01/01/1970
Công bố đáp án và lời giải lúc: 08:29 01/01/1970
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 192

Bảng xếp hạng tạm thời

STT
Người chơi
Điểm
\