Kiểm tra Hóa học lần 1 tháng 10 - Polime

Đề test gồm 30 câu hỏi chương polime hóa học lớp 12 do thầy Trần Hoàng Phi biên soạn, nhằm giúp các em nắm vững các kiến thức cũng như kĩ năng khi làm bài.

Số câu: 30
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 07/10/2016 - 00:00 08/10/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:40 07/10/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 156

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\