Kiểm tra Hóa học lần 1 tháng 12 - Đại cương kim loại

Đề kiểm tra gồm 30 câu hỏi do thầy Trần Hoàng Phi biên soạn, nhằm giúp các em nắm vững các kiến thức cũng như kĩ năng khi làm bài.

Số câu: 30
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 09/12/2016 - 00:00 10/12/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:20 09/12/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 349

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\