Kiểm tra hóa học lần 3 tháng 10- Tổng hợp

Đề kiểm tra lần 3 tháng 10 lần này mang tính chất tổng hợp cao, kiến thức rộng cho các em. Sẽ đánh giá năng lực đúng hơn trên phổ kiến thức đã học. Đề 40 câu thầy Trần Hoàng Phi biên soạn

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 21/10/2016 - 00:00 22/10/2016
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:40 21/10/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 317

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\