Lize - Đi tìm Hiệp sĩ Sinh hoc 12

Đề tìm hiệp sĩ

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 24/07/2017 - 06:00 25/07/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 06:00 25/07/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 101

Có thể bạn sẽ thích!

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\