Lize - Đi tìm hiệp sĩ Tiếng Anh lớp 12

Đi tìm hiệp sĩ Tiếng Anh lớp 12

Số câu: 30
Thời gian làm: 15 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 23/07/2017 - 06:00 24/07/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:40 23/07/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 252

Có thể bạn sẽ thích!

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\