Lize - Hóa 12 - Kiểm tra kiến thức: Amin - Amino axit - Peptit - Protein

Amin, amino axit, peptit và protein là các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ. Cùng ôn tập và kiểm tra lại lí thuyết về các chất này cùng với các dạng bài tập về chúng.

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 13/10/2017 - 06:00 14/10/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:00 13/10/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 93

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\