Lize - Hóa 12 - Kiểm tra kiến thức: Polime - Vật liệu polime

Đề test gồm 30 câu hỏi chương polime hóa học lớp 12 do thầy Trần Hoàng Phi biên soạn, nhằm giúp các em nắm vững các kiến thức cũng như kĩ năng khi làm bài.

Số câu: 30
Thời gian làm: 45 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 18/11/2017 - 20:00 08/07/2018
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:40 18/11/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 59

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\