Lize - Hóa học - Đánh giá chuyên đề 4: Amin - Aminoaxit - Protein - Peptit

Chỉ có duy nhất trên Lize.vn. Sử dụng bộ câu hỏi đánh giá năng lực (trắc nghiệm thông minh) quý giá nhằm mục đích :
- Đánh giá nhanh trình độ của học sinh trên tất cả các nội dung của chuyên đề.
- Chỉ ra những lỗ hổng về kiến thức, những điểm yếu về kỹ năng.
- Gợi ý các bài giảng giúp học sinh khắc phục nhanh các điểm yếu.

Số câu: 70
Thời gian làm: 52 phút
Thời gian sự kiện: 15:59 24/01/2017 - 15:59 24/07/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 17:29 24/01/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 290

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\