Lize - Hóa học - Đánh giá tổng thể: Các vấn đề kim loại (phần 2)

Chỉ có duy nhất trên Lize.vn. Sử dụng bộ câu hỏi đánh giá năng lực (trắc nghiệm thông minh) quý giá nhằm mục đích :
- Đánh giá nhanh trình độ của học sinh trên tất cả các nội dung của chuyên đề.
- Chỉ ra những lỗ hổng về kiến thức, những điểm yếu về kỹ năng.
- Gợi ý các bài giảng giúp học sinh khắc phục nhanh các điểm yếu.

Số câu: 100
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 16/04/2017 - 00:00 18/07/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:52 16/04/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 196

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\