Lize - Hóa học - Đánh giá tổng thể chủ đề 1: Các hợp chất thiên nhiên (phần 2)

Chỉ có duy nhất trên Lize.vn. Sử dụng bộ câu hỏi đánh giá năng lực (trắc nghiệm thông minh) quý giá nhằm mục đích :
- Đánh giá nhanh trình độ của học sinh trên tất cả các nội dung của chuyên đề.
- Chỉ ra những lỗ hổng về kiến thức, những điểm yếu về kỹ năng.
- Gợi ý các bài giảng giúp học sinh khắc phục nhanh các điểm yếu.
- Hệ thống 170 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, mỗi câu được làm trong 30 s, chia làm 2 phần .
Phần 1 : 20h ngày 11/11/2016
Phần 2 : 20h ngày 11/11/2016.


Click vào đường link dưới đây quay lại phần 1: Đánh giá tổng thể chủ đề 1: Các hợp chất thiên nhiên (phần 1)

Số câu: 85
Thời gian làm: 42 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 11/11/2016 - 00:00 16/11/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 00:04 14/11/2016
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 155

Bảng xếp hạng tạm thời

STT
Người chơi
Điểm
\