Lize - Hóa học - Đánh giá tổng thể chuyên đề 3: Polime - Vật liệu Polime

Chỉ có duy nhất trên Lize.vn. Sử dụng bộ câu hỏi đánh giá năng lực (trắc nghiệm thông minh) quý giá nhằm mục đích :
- Đánh giá nhanh trình độ của học sinh trên tất cả các nội dung của chuyên đề.
- Chỉ ra những lỗ hổng về kiến thức, những điểm yếu về kỹ năng.
- Gợi ý các bài giảng giúp học sinh khắc phục nhanh các điểm yếu.

Số câu: 35
Thời gian làm: 90 phút
Thời gian sự kiện: 16:29 12/04/2017 - 16:29 12/07/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 17:59 12/04/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 186

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\