Lize - Hóa học - Đánh giá tổng thể chuyên đề 6: Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

Chỉ có duy nhất trên Lize.vn. Sử dụng bộ câu hỏi đánh giá năng lực (trắc nghiệm thông minh) quý giá nhằm mục đích :
- Đánh giá nhanh trình độ của học sinh trên tất cả các nội dung của chuyên đề.
- Chỉ ra những lỗ hổng về kiến thức, những điểm yếu về kỹ năng.
- Gợi ý các bài giảng giúp học sinh khắc phục nhanh các điểm yếu.

Số câu: 95
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 08:54 09/05/2017 - 08:54 09/07/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 10:24 09/05/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 86

Bảng xếp hạng tạm thời

STT
Người chơi
Điểm