Lize - Hóa học - Khởi động amin - amino axit

Số câu: 30
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 15/09/2017 - 06:00 16/09/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 10:39 28/08/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 110

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\