Lize - Hóa học - Khởi động chương trình Hóa học lớp 12

Số câu: 30
Thời gian làm: 45 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 29/05/2017 - 06:00 30/05/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:30 26/05/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 251

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\