Lize - Hóa học - Kiểm tra học kì 1

Đề thi giúp các em rèn luyện các kiến thức trọng tâm học kì 1 môn Hóa Học.
Chúc các em làm bài hiệu quả và có một học kì thành công !! <3

Số câu: 30
Thời gian làm: 45 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 09/12/2017 - 21:31 07/12/2018
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:40 09/12/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 83

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\