Lize - Hóa học - Kiểm tra kiến thức chương 1: Este - Lipit

Este là loại dẫn xuất rất quan trọng của axit cacboxylic. Bài toán về este cũng là bài toán phổ biến trong các đề thi. Chương này sẽ cung cấp cho các bạn củng cố lại kiến thức cũng như kĩ năng làm bài.

Số câu: 30
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 30/06/2017 - 06:00 01/07/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:40 30/06/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 325

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\