Lize - Sinh học - Đề kiểm tra kiến thức học kì I lớp 12

Nội dung đề kiểm tra thuộc phần kiến thức học kì I Sinh học 12

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 15/12/2017 - 06:00 16/12/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:00 15/12/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 34

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\