Lize - Sinh hoc - Kiểm tra chuyên đề 1: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cấp phân tử

Đề kiểm tra chuyên đề 1 Sinh 12

Số câu: 40
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 06/08/2017 - 06:00 07/08/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:00 06/08/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 121

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\