Lize - Sinh học - Kiểm tra chuyên đề 2 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cấp tế bào

Kiểm tra chuyên đề 2 - Sinh THPT

Số câu: 30
Thời gian làm: 40 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 17/09/2017 - 06:00 18/09/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 22:00 17/09/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 41

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\