Lize - Sinh học 12 - Đánh giá tổng thể chuyên đề 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Nội dung đánh giá thuộc các tiết học trong chuyên đề 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử. - Giúp học sinh tự đánh giá, phát hiện ra những điểm yếu trong kiến thức, kĩ năng từ đó lên kế hoạch ôn tập phù hợp để đạt kết quả tốt.

Số câu: 105
Thời gian làm: 105 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 18/12/2017 - 00:00 30/06/2018
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:00 18/12/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 73

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\