Lize - Tiếng Anh - Đánh giá tổng thể Chuyên đề Ngữ pháp (Phần 2)

Đề đánh giá chuyên đề Ngữ pháp. Phát hiện nhanh lỗ hổng kiến thức - Khắc phục nhanh các điểm yếu.
Mục đích :
- Đánh giá nhanh trình độ của học sinh trên tất cả các nội dung của chuyên đề.
- Chỉ ra những lỗ hổng về kiến thức, những điểm yếu về kỹ năng.
- Gợi ý các bài giảng giúp học sinh khắc phục nhanh các điểm yếu.
- Gồm 100 câu trắc nghiệm ngắn, mỗi câu được làm trong 30 s.
Sử dụng bộ câu hỏi đánh giá năng lực (trắc nghiệm thông minh) quý giá trên lize.vn. Đây là những câu hỏi ngắn liên quan tới kiến thức lý thuyết và bài tập căn bản, được thiết kế để người học có thể trả lời trong vòng 30 giây.
Chỉ có duy nhất trên Lize.vn.

Số câu: 95
Thời gian làm: 50 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 22/04/2017 - 00:00 24/04/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:40 22/04/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 345

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\