Lize - Tiếng Anh - Kiểm tra chuyên đề Phát âm

Đề kiểm tra những kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, kĩ năng đọc, kĩ năng viết của 4 Units đầu tiên lớp 12.

Số câu: 30
Thời gian làm: 30 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 01/07/2017 - 06:00 02/07/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:00 01/07/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 206

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\