Lize - Tiếng Anh - Kiểm tra khởi động lớp 12

Số câu: 40
Thời gian làm: 45 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 30/05/2017 - 06:00 31/05/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:00 30/05/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 334

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\