Lize - Tiếng Anh - Kiểm tra Ngoại động từ, nội động từ, transitive and intransitive verbs.

Kiểm tra ngoại động từ, nội động từ, liên từ, mệnh đề quan hệ.

Số câu: 40
Thời gian làm: 20 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 16/09/2017 - 06:00 17/09/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:45 16/09/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 107

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\