Lize - Vật lí - Đánh Giá Chuyên Đề VL01 - Dao động cơ học - Số 1

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Dao Động Cơ Học.

Số câu: 60
Thời gian làm: 30 phút
Thời gian sự kiện: 10:29 23/01/2017 - 10:29 15/07/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 11:59 23/01/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 1760

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Dao Động Cơ Học.

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\