Lize - Vật lí - Đánh Giá Chuyên Đề VL03 - Điện xoay chiều - Số 1

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Điện xoay chiều.

Số câu: 60
Thời gian làm: 30 phút
Thời gian sự kiện: 16:21 12/04/2017 - 00:00 30/06/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 17:51 12/04/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 213

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Điện xoay chiều.

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\