Lize - Vật lí - Đánh Giá Chuyên Đề VL04 - Dao động và sóng điện từ - Số 1

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Dao động và Sóng điện từ.

Số câu: 45
Thời gian làm: 22 phút
Thời gian sự kiện: 16:30 12/04/2017 - 00:00 30/06/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 18:00 12/04/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 131

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Dao động và Sóng điện từ.

Bảng xếp hạng tạm thời

STT
Người chơi
Điểm
\