Lize - Vật lí - Đánh Giá Chuyên Đề VL05 - Sóng ánh sáng - Số 1

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Sóng ánh sáng.

Số câu: 60
Thời gian làm: 30 phút
Thời gian sự kiện: 16:32 12/04/2017 - 00:00 30/06/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 18:02 12/04/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 189

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Sóng ánh sáng.

Bảng xếp hạng tạm thời

STT
Người chơi
Điểm
\