Lize - Vật lí - Đánh Giá Chuyên Đề VL06 - Lượng tử ánh sáng - Số 1

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Lượng tử ánh sáng.

Số câu: 30
Thời gian làm: 15 phút
Thời gian sự kiện: 16:35 12/04/2017 - 00:00 30/06/2019
Công bố đáp án và lời giải lúc: 18:05 12/04/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 253

Đề đánh giá tổng thể phần đầu tiên của chuyên đề Lượng tử ánh sáng.

Bảng xếp hạng tạm thời

STT
Người chơi
Điểm
\