Lize - Vật lí - Đánh Giá Tổng Thể Kiến Thức toàn môn - Lần 3

Kết quả bài thi giúp các bạn phát hiện lỗ hổng, điểm yếu về kiến thức lý thuyết, bài tập cơ bản, kỹ năng tính toán. Đồng thời các bạn sẽ được nhận những lời khuyên, định hướng ôn tập hữu ích từ đội ngũ chuyên gia của Lize.
- Đề thi gồm:
+ 100 câu trắc nghiệm thông minh dàn trải trên tất cả các chuyên đề.
+ Các câu được xuất lần lượt từng câu một. Trong đó câu khó xuất hiện trong 45 giây, câu dễ trong 30 giây.
+ Các bạn có thể tạm dừng 3 lần trong thời gian làm bài.
+ Khi hoàn thành xong bài thi, các bạn được kết quả đánh giá và không thể xem lại bài thi.
Các bạn hãy bấm “Đăng kí tham gia” để nhận ngay được một suất thi miễn phí nhé!

Số câu: 100
Thời gian làm: 60 phút
Thời gian sự kiện: 20:00 14/05/2017 - 06:00 15/05/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:50 14/05/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 195

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\