Lize - Vật lí - Kiểm tra Dao động cơ học - lần 02

Đề thi bao hàm kiến thức trọng tâm trong chuyên đề DAO ĐỘNG CƠ - chuyên đề đầu tiên trong chương trình luyện thi THPTQG.
Chúc các em làm bài tốt !

Số câu: 30
Thời gian làm: 45 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 03/08/2017 - 06:00 04/08/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 21:03 03/08/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 3
Số người tham gia: 198

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\