Lize - Vật lí - Kiểm tra Dao động cơ học

Đề thi bao hàm kiến thức trọng tâm trong chuyên đề DAO ĐỘNG CƠ - chuyên đề đầu tiên trong chương trình luyện thi THPTQG.
Chúc các em làm bài tốt !

Số câu: 20
Thời gian làm: 30 phút
Thời gian sự kiện: 20:18 29/06/2017 - 12:00 02/07/2017
Công bố đáp án và lời giải lúc: 20:48 29/05/2017
Số lần tạm dừng tối đa: 2
Số người tham gia: 329

Bảng xếp hạng

STT
Người chơi
Điểm
\